برف و کولاک در منطقه امامزاده هاشم آمل

برف و کولاک در منطقه امامزاده هاشم آمل
‌رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان گفت: برف و کولاک در منطقه امامزاده هاشم آمل رخ داده است.

برف و کولاک در منطقه امامزاده هاشم آمل

‌رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان گفت: برف و کولاک در منطقه امامزاده هاشم آمل رخ داده است.
برف و کولاک در منطقه امامزاده هاشم آمل

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...