تحلیل اوضاع بورس در سال94/تبدیل زیان سهامداران به سودهای عجیب

تحلیل اوضاع بورس در سال94/تبدیل زیان سهامداران به سودهای عجیب
پرونده بورس تهران در سال 1394در حالی بسته شد که بازار سرمایه در این سال پر فراز و فرود دو چهره کاملا متفاوتی از خود نشان داد و زیان هنگفت سهامداران در نیمه اول سال را به سودهای عجیبی در ماه های آخر سال تبدیل کرد.

تحلیل اوضاع بورس در سال94/تبدیل زیان سهامداران به سودهای عجیب

پرونده بورس تهران در سال 1394در حالی بسته شد که بازار سرمایه در این سال پر فراز و فرود دو چهره کاملا متفاوتی از خود نشان داد و زیان هنگفت سهامداران در نیمه اول سال را به سودهای عجیبی در ماه های آخر سال تبدیل کرد.
تحلیل اوضاع بورس در سال94/تبدیل زیان سهامداران به سودهای عجیب

بک لینک

ممکن است بپسندید...