«مشقِ» این میدان را چه کسی می‌نویسد؟

«مشقِ» این میدان را چه کسی می‌نویسد؟
چند شب است بازیگران، هنرمندان، خوانندگان سنتی، ماشین‌های آنتیک و قدیمی و حتی غرفه‌هایی از بستنی، دسر و خوراکی را به «میدان مشق» می‌آورند، تا درهای این مجموعه به روی مردم و گردشگران باز باشد.

«مشقِ» این میدان را چه کسی می‌نویسد؟

چند شب است بازیگران، هنرمندان، خوانندگان سنتی، ماشین‌های آنتیک و قدیمی و حتی غرفه‌هایی از بستنی، دسر و خوراکی را به «میدان مشق» می‌آورند، تا درهای این مجموعه به روی مردم و گردشگران باز باشد.
«مشقِ» این میدان را چه کسی می‌نویسد؟

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...