واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در قم ‌

واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در قم ‌
‌معاون فوریت های پزشکی استان قم خبر داد: یک دستگاه اتوبوس مسافربری در قم واژگون شد که این حادثه 7 مجروح در پی داشت.

واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در قم ‌

‌معاون فوریت های پزشکی استان قم خبر داد: یک دستگاه اتوبوس مسافربری در قم واژگون شد که این حادثه 7 مجروح در پی داشت.
واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در قم ‌

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...