راه‌اندازی “مراکز مشاوره ویژه” توسط وزارت ورزش و جوانان موازی‌کاری است

راه‌اندازی “مراکز مشاوره ویژه” توسط وزارت ورزش و جوانان موازی‌کاری است
رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان آنکه حدود 10 سال است که سازمان بهزیستی به مراکز مشاوره مجوز اعطا می‌کند، گفت: راه‌اندازی مراکز جدید توسط وزارت ورزش و جوانان جز موازی‌کاری و هدر رفت منابع نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.

راه‌اندازی “مراکز مشاوره ویژه” توسط وزارت ورزش و جوانان موازی‌کاری است

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان آنکه حدود 10 سال است که سازمان بهزیستی به مراکز مشاوره مجوز اعطا می‌کند، گفت: راه‌اندازی مراکز جدید توسط وزارت ورزش و جوانان جز موازی‌کاری و هدر رفت منابع نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.
راه‌اندازی “مراکز مشاوره ویژه” توسط وزارت ورزش و جوانان موازی‌کاری است

بک لینک

ممکن است بپسندید...