آصفی: برجام حسادت خیلی‌ها را برانگیخت

آصفی: برجام حسادت خیلی‌ها را برانگیخت
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: «ما در برجام به توفیق رسیدیم و همان امر، حسادت بعضی‌ها را برانگیخت که البته قابل پیش‌بینی بود و خود بنده هم این را پیش‌بینی کرده بودم که بعد از برجام باید به فکر منطقه باشیم، چون منطقه به تحریک سعودی‌ها شیطنت خواهد کرد.»

آصفی: برجام حسادت خیلی‌ها را برانگیخت

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: «ما در برجام به توفیق رسیدیم و همان امر، حسادت بعضی‌ها را برانگیخت که البته قابل پیش‌بینی بود و خود بنده هم این را پیش‌بینی کرده بودم که بعد از برجام باید به فکر منطقه باشیم، چون منطقه به تحریک سعودی‌ها شیطنت خواهد کرد.»
آصفی: برجام حسادت خیلی‌ها را برانگیخت

ممکن است بپسندید...