آمانو: ایران فراتر از توافق با آژانس به تعهداتش عمل کرده است

آمانو: ایران فراتر از توافق با آژانس به تعهداتش عمل کرده است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: پایبندی ایران به تعهداتش فراتر از توافقات رسمی‌اش با آژانس بوده است.

آمانو: ایران فراتر از توافق با آژانس به تعهداتش عمل کرده است

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: پایبندی ایران به تعهداتش فراتر از توافقات رسمی‌اش با آژانس بوده است.
آمانو: ایران فراتر از توافق با آژانس به تعهداتش عمل کرده است

بک لینک

ممکن است بپسندید...