احتمال یکطرفه شدن چالوس و هراز

احتمال یکطرفه شدن چالوس و هراز
رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از احتمال یکطرفه شدن محور چالوس از چالوس به سمت کرج و محور هراز به سمت تهران در صورت افزایش حجم ترافیک خبر داد.

احتمال یکطرفه شدن چالوس و هراز

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از احتمال یکطرفه شدن محور چالوس از چالوس به سمت کرج و محور هراز به سمت تهران در صورت افزایش حجم ترافیک خبر داد.
احتمال یکطرفه شدن چالوس و هراز

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...