اردوهای جهادی مصداق اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی هستند

اردوهای جهادی مصداق اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی هستند

مسئول سازندگی سازمان بسیج دانشجویی ایلام گفت: گفتمان انقلاب اسلامی را باید در قلب اردوهای جهادی جستجو کرد؛ بنابراین این اردوها مصداق اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی هستند که می‌توانند نقطه عطفی در توسعه به سبک از پایین به بالا باشند.

اردوهای جهادی مصداق اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی هستند

(image)

مسئول سازندگی سازمان بسیج دانشجویی ایلام گفت: گفتمان انقلاب اسلامی را باید در قلب اردوهای جهادی جستجو کرد؛ بنابراین این اردوها مصداق اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی هستند که می‌توانند نقطه عطفی در توسعه به سبک از پایین به بالا باشند.
اردوهای جهادی مصداق اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی هستند

بک لینک

ممکن است بپسندید...