از تماس مستقیم لیموترش با دندان جلوگیری کنید/ جرم‌گیری دندان، شمشیر دولبه است

از تماس مستقیم لیموترش با دندان جلوگیری کنید/ جرم‌گیری دندان، شمشیر دولبه است

یک دندانپزشک با بیان اینکه جویدن آدامس بدون شکر برای دندان مفید بوده و به دلیل افزایش ترشح بزاق از خرابی دندان پیشگیری می‌کند، گفت: تماس مستقیم لیموترش با دندان سبب آسیب به مینای آن می‌شود.

از تماس مستقیم لیموترش با دندان جلوگیری کنید/ جرم‌گیری دندان، شمشیر دولبه است

(image)

یک دندانپزشک با بیان اینکه جویدن آدامس بدون شکر برای دندان مفید بوده و به دلیل افزایش ترشح بزاق از خرابی دندان پیشگیری می‌کند، گفت: تماس مستقیم لیموترش با دندان سبب آسیب به مینای آن می‌شود.
از تماس مستقیم لیموترش با دندان جلوگیری کنید/ جرم‌گیری دندان، شمشیر دولبه است

بک لینک

ممکن است بپسندید...