اظهارات رئیس جمهور اتریش درباره سوئیفت ناشی از بی اطلاعی است

اظهارات رئیس جمهور اتریش درباره سوئیفت ناشی از بی اطلاعی است

عراقچی گفت: هرکس به رفع تحریم سویفت شک دارد برود به بانک مرکزی و خودش از نزدیک اتصال بانکهای ایران به سویفت را ببیند.

اظهارات رئیس جمهور اتریش درباره سوئیفت ناشی از بی اطلاعی است

(image)

عراقچی گفت: هرکس به رفع تحریم سویفت شک دارد برود به بانک مرکزی و خودش از نزدیک اتصال بانکهای ایران به سویفت را ببیند.
اظهارات رئیس جمهور اتریش درباره سوئیفت ناشی از بی اطلاعی است

بک لینک

ممکن است بپسندید...