اعتراض بغداد نسبت به اظهارات جدید اردوغان ضد عراق

اعتراض بغداد نسبت به اظهارات جدید اردوغان ضد عراق

یک مقام در وزارت خارجه عراق اظهارات اخیر رئیس‌جمهور ترکیه و غیرعادل دانستن نظام بغداد، دخالت آشکار در امور داخلی عراق است.

اعتراض بغداد نسبت به اظهارات جدید اردوغان ضد عراق

(image)

یک مقام در وزارت خارجه عراق اظهارات اخیر رئیس‌جمهور ترکیه و غیرعادل دانستن نظام بغداد، دخالت آشکار در امور داخلی عراق است.
اعتراض بغداد نسبت به اظهارات جدید اردوغان ضد عراق

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...