اوباما باید بداند ایران کوبا و شوروی نیست

اوباما باید بداند ایران کوبا و شوروی نیست

مشاور فرهنگی رییس جمهور گفت: اوباما باید بداند ایران کوبا نیست، فیدل و رائولی هم در کار نیست، ایران شوروی نیست، گورباچف و یلتسینی هم در کار نیست.

اوباما باید بداند ایران کوبا و شوروی نیست

(image)

مشاور فرهنگی رییس جمهور گفت: اوباما باید بداند ایران کوبا نیست، فیدل و رائولی هم در کار نیست، ایران شوروی نیست، گورباچف و یلتسینی هم در کار نیست.
اوباما باید بداند ایران کوبا و شوروی نیست

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...