ایران به شرکتهای خارجی نفتکش اجاره می‌دهد

ایران به شرکتهای خارجی نفتکش اجاره می‌دهد
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با بیان این‌که کشتیهای خود را پس از لغو تحریمها به شرکتهای خارجی اجاره داده‌ایم، گفت: در آینده ٢,٥ میلیارد دلار در بخشهای مختلف سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.

ایران به شرکتهای خارجی نفتکش اجاره می‌دهد

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با بیان این‌که کشتیهای خود را پس از لغو تحریمها به شرکتهای خارجی اجاره داده‌ایم، گفت: در آینده ٢,٥ میلیارد دلار در بخشهای مختلف سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
ایران به شرکتهای خارجی نفتکش اجاره می‌دهد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...