باید از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو جلوگیری شود

باید از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو جلوگیری شود

احمد توکلی با انتشار نامه سرگشاده‌ خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور با ذکر استدلال­‌هایی تاکید کرد:‌ انتظار می‌رود از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو مجدانه جلوگیری شود.

باید از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو جلوگیری شود

(image)

احمد توکلی با انتشار نامه سرگشاده‌ خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور با ذکر استدلال­‌هایی تاکید کرد:‌ انتظار می‌رود از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو مجدانه جلوگیری شود.
باید از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو جلوگیری شود

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...