برخی نتایج تئوری های شکست خورده شان را به گردن نهاد های انقلابی می اندازند

برخی نتایج تئوری های شکست خورده شان را به گردن نهاد های انقلابی می اندازند

دبیر سابق فرهنگی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان گفت: برخی اختلافات شخصی و نتایج تئوری های شکست خورده شان را به گردن نهاد های انقلابی می اندازند

برخی نتایج تئوری های شکست خورده شان را به گردن نهاد های انقلابی می اندازند

(image)

دبیر سابق فرهنگی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان گفت: برخی اختلافات شخصی و نتایج تئوری های شکست خورده شان را به گردن نهاد های انقلابی می اندازند
برخی نتایج تئوری های شکست خورده شان را به گردن نهاد های انقلابی می اندازند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...