تاخیر عربستان برای انجام مقدمات حج/ دیه قربانیان فاجعه منا به هیچ کشوری پرداخت نشده است

تاخیر عربستان برای انجام مقدمات حج/ دیه قربانیان فاجعه منا به هیچ کشوری پرداخت نشده است

نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت گفت: مقام های سعودی در روزهای آینده در مورد سفرهیات حج ایران به عربستان تصمیم گیری کنند.

تاخیر عربستان برای انجام مقدمات حج/ دیه قربانیان فاجعه منا به هیچ کشوری پرداخت نشده است

(image)

نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت گفت: مقام های سعودی در روزهای آینده در مورد سفرهیات حج ایران به عربستان تصمیم گیری کنند.
تاخیر عربستان برای انجام مقدمات حج/ دیه قربانیان فاجعه منا به هیچ کشوری پرداخت نشده است

بک لینک

ممکن است بپسندید...