تشریح رویکردهای سال 95 وزارت کشور در دیدار نوروزی رحمانی فضلی

تشریح رویکردهای سال 95 وزارت کشور در دیدار نوروزی رحمانی فضلی
وزیر کشور با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سطوح منطقه‌ای، ایجاد تحول در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء‌ روند تکریم ارباب رجوع در مناطق مختلف را سه اولویت مهم وزارت کشور در سال 95 عنوان کرد.

تشریح رویکردهای سال 95 وزارت کشور در دیدار نوروزی رحمانی فضلی

وزیر کشور با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سطوح منطقه‌ای، ایجاد تحول در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء‌ روند تکریم ارباب رجوع در مناطق مختلف را سه اولویت مهم وزارت کشور در سال 95 عنوان کرد.
تشریح رویکردهای سال 95 وزارت کشور در دیدار نوروزی رحمانی فضلی

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...