تعداد تلفات انفجار دیاربکر ترکیه به 34 تن رسید/پ.ک.ک مسئول انفجار

تعداد تلفات انفجار دیاربکر ترکیه به 34 تن رسید/پ.ک.ک مسئول انفجار
حزب کارگران کردستان ترکیه مسئولیت انفجار دیاربکر را که به کشته شدن هفت تن از نیروهای پلیس ترکیه انجامید برعهده گرفت.

تعداد تلفات انفجار دیاربکر ترکیه به 34 تن رسید/پ.ک.ک مسئول انفجار

حزب کارگران کردستان ترکیه مسئولیت انفجار دیاربکر را که به کشته شدن هفت تن از نیروهای پلیس ترکیه انجامید برعهده گرفت.
تعداد تلفات انفجار دیاربکر ترکیه به 34 تن رسید/پ.ک.ک مسئول انفجار

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...