تولید پوست مصنوعی برای کمک به افراد طاس

تولید پوست مصنوعی برای کمک به افراد طاس
دانشمندان ژاپنی با استفاده از سلول‌های بنیادی، یک پوست مصنوعی را پرورش دادند که شامل غدد عرق و فولیکول‌های مو بوده و می‌تواند برای درمان قربانیان سوختگی استفاده شده و جایگزین حیوانات برای آزمایش مواد شیمیایی باشد.

تولید پوست مصنوعی برای کمک به افراد طاس

دانشمندان ژاپنی با استفاده از سلول‌های بنیادی، یک پوست مصنوعی را پرورش دادند که شامل غدد عرق و فولیکول‌های مو بوده و می‌تواند برای درمان قربانیان سوختگی استفاده شده و جایگزین حیوانات برای آزمایش مواد شیمیایی باشد.
تولید پوست مصنوعی برای کمک به افراد طاس

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...