حاج‌رضایی: هزینه نصب صندلی‌ در آزادی چقدر است؟/ طرح شائبه پوتین‌-مدودف در فدراسیون فوتبال

حاج‌رضایی: هزینه نصب صندلی‌ در آزادی چقدر است؟/ طرح شائبه پوتین‌-مدودف در فدراسیون فوتبال
کارشناس فو‌تبا‌ل ایران می‌گوید اگر بحث حمایت از تیم ‌ملی مطرح است چرا صندلی‌های طبقه دوم ورزشگاه آزادی نصب نمی‌شود، چرا که این گونه حداقل نیمی از مردم طبق قوانین AFC نمی‌توانند به ورزشگاه بیایند.

حاج‌رضایی: هزینه نصب صندلی‌ در آزادی چقدر است؟/ طرح شائبه پوتین‌-مدودف در فدراسیون فوتبال

کارشناس فو‌تبا‌ل ایران می‌گوید اگر بحث حمایت از تیم ‌ملی مطرح است چرا صندلی‌های طبقه دوم ورزشگاه آزادی نصب نمی‌شود، چرا که این گونه حداقل نیمی از مردم طبق قوانین AFC نمی‌توانند به ورزشگاه بیایند.
حاج‌رضایی: هزینه نصب صندلی‌ در آزادی چقدر است؟/ طرح شائبه پوتین‌-مدودف در فدراسیون فوتبال

بک لینک

ممکن است بپسندید...