حماس تصاویر دو اسیر اسرائیلی را منتشر کرد

حماس تصاویر دو اسیر اسرائیلی را منتشر کرد

حماس برای اولین بار تصاویری منتشر کرد که از در اختیار داشتن دو نظامی اسیر اسرائیلی و دو جسد سربازان این رژیم خبر می دهد.

حماس تصاویر دو اسیر اسرائیلی را منتشر کرد

(image)

حماس برای اولین بار تصاویری منتشر کرد که از در اختیار داشتن دو نظامی اسیر اسرائیلی و دو جسد سربازان این رژیم خبر می دهد.
حماس تصاویر دو اسیر اسرائیلی را منتشر کرد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...