درخواست العبادی برای مقابله با فساد در بخش نفت

درخواست العبادی برای مقابله با فساد در بخش نفت

نخست وزیر عراق، از کمیسیون درستکاری عراق و دستگاه قضایی این کشور خواست تا تحقیقات مطبوعاتی درخصوص دست داشتن برخی مسئولاون عراقی در مسایل فساد در بخش نفتی را پیگیری کنند.

درخواست العبادی برای مقابله با فساد در بخش نفت

(image)

نخست وزیر عراق، از کمیسیون درستکاری عراق و دستگاه قضایی این کشور خواست تا تحقیقات مطبوعاتی درخصوص دست داشتن برخی مسئولاون عراقی در مسایل فساد در بخش نفتی را پیگیری کنند.
درخواست العبادی برای مقابله با فساد در بخش نفت

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...