راه متوقف کردن مسی از دیدگاه آنچلوتی

راه متوقف کردن مسی از دیدگاه آنچلوتی

کارلو آنچلوتی،‌سرمربی سابق رئال مادرید معتقد است که اگر رئال زیدان می‌خواهد مسی را متوقف کند،‌باید از صحبت کردن راجع به او با بازیکنانش پرهیز کند و نگذارد ترس از مسی در قلب بازیکنان ورود کند.

راه متوقف کردن مسی از دیدگاه آنچلوتی

(image)

کارلو آنچلوتی،‌سرمربی سابق رئال مادرید معتقد است که اگر رئال زیدان می‌خواهد مسی را متوقف کند،‌باید از صحبت کردن راجع به او با بازیکنانش پرهیز کند و نگذارد ترس از مسی در قلب بازیکنان ورود کند.
راه متوقف کردن مسی از دیدگاه آنچلوتی

بک لینک

ممکن است بپسندید...