طی السما؛ وقتی عروج به آسمان تسریع می شود

طی السما؛ وقتی عروج به آسمان تسریع می شود

نمایشگاه طی السما که در دانشگاه روزبه زنجان برپا گردیده است توسط دانشجویان بسیجی این دانشگاه ایجاد شده و تا پایان فروردین ماه نیز پذیرای حضور علاقمندان است.

طی السما؛ وقتی عروج به آسمان تسریع می شود

(image)

نمایشگاه طی السما که در دانشگاه روزبه زنجان برپا گردیده است توسط دانشجویان بسیجی این دانشگاه ایجاد شده و تا پایان فروردین ماه نیز پذیرای حضور علاقمندان است.
طی السما؛ وقتی عروج به آسمان تسریع می شود

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...