عمار حکیم: همه گروهها «العبادی» را کمک کنند؛ در حالت بن بست، همه گزینه‌ها مطرح خواهد شد

عمار حکیم: همه گروهها «العبادی» را کمک کنند؛ در حالت بن بست، همه گزینه‌ها مطرح خواهد شد

رئیس «مجلس اسلامی اعلای عراق» با درخواست از همه گروهها برای کمک به نخست‌وزیر، تهدید کرد که در صورت رسیدن به بن بست، تمام گزینه‌ها مطرح خواهد شد.

عمار حکیم: همه گروهها «العبادی» را کمک کنند؛ در حالت بن بست، همه گزینه‌ها مطرح خواهد شد

(image)

رئیس «مجلس اسلامی اعلای عراق» با درخواست از همه گروهها برای کمک به نخست‌وزیر، تهدید کرد که در صورت رسیدن به بن بست، تمام گزینه‌ها مطرح خواهد شد.
عمار حکیم: همه گروهها «العبادی» را کمک کنند؛ در حالت بن بست، همه گزینه‌ها مطرح خواهد شد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...