عنوان سال تلنگری است تا اقتصاد مقاومتی را در حرف و شعار خلاصه نکنیم

عنوان سال تلنگری است تا اقتصاد مقاومتی را در حرف و شعار خلاصه نکنیم

فعال دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر اقدام و عمل تلنگری بود تا اقتصاد مقاومتی را در شعار و حرف خلاصه نکنیم.

عنوان سال تلنگری است تا اقتصاد مقاومتی را در حرف و شعار خلاصه نکنیم

(image)

فعال دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر اقدام و عمل تلنگری بود تا اقتصاد مقاومتی را در شعار و حرف خلاصه نکنیم.
عنوان سال تلنگری است تا اقتصاد مقاومتی را در حرف و شعار خلاصه نکنیم

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...