قتل‌عام شبانه در خیابان شیخ بهایی + تصاویر

قتل‌عام شبانه در خیابان شیخ بهایی + تصاویر
قطع بیش از 100 اصله درخت در شهرک والفجر تهران واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، اعتراض شدید اهالی این شهرک را برانگیخت.

قتل‌عام شبانه در خیابان شیخ بهایی + تصاویر

قطع بیش از 100 اصله درخت در شهرک والفجر تهران واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، اعتراض شدید اهالی این شهرک را برانگیخت.
قتل‌عام شبانه در خیابان شیخ بهایی + تصاویر

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...