مطابقت بدن با تغییر ساعت رسمی آسان است

مطابقت بدن با تغییر ساعت رسمی آسان است

درحالیکه امسال تغییر ساعت رسمی در برخی کشورها مانند آلمان با انتقاد برخی مردم و کارشناسان ذیربط به علت تاثیر آن بر سلامت مواجه شد، رئیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب معتقد است که مطابقت بدن با تغییر ساعت رسمی آسان است.

مطابقت بدن با تغییر ساعت رسمی آسان است

(image)

درحالیکه امسال تغییر ساعت رسمی در برخی کشورها مانند آلمان با انتقاد برخی مردم و کارشناسان ذیربط به علت تاثیر آن بر سلامت مواجه شد، رئیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب معتقد است که مطابقت بدن با تغییر ساعت رسمی آسان است.
مطابقت بدن با تغییر ساعت رسمی آسان است

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...