نان و میوه در صدر تخلفات خرده فروشان

نان و میوه در صدر تخلفات خرده فروشان

بازرسی‌ها از صنوف خرده فروشی در سراسر کشور، در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۴، در مجموع سه میلیون و ۸۷۴ هزار و ۶۷۰ فقره بوده است که در این میان، نان و میوه در صدر تخلفات قرار داشته‌اند.

نان و میوه در صدر تخلفات خرده فروشان

(image)

بازرسی‌ها از صنوف خرده فروشی در سراسر کشور، در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۴، در مجموع سه میلیون و ۸۷۴ هزار و ۶۷۰ فقره بوده است که در این میان، نان و میوه در صدر تخلفات قرار داشته‌اند.
نان و میوه در صدر تخلفات خرده فروشان

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...