نرخ جدید تعرفه های تلفن ثابت

نرخ جدید تعرفه های تلفن ثابت

دولت با افزایش تعرفه خدمات تلفن ثابت برای شرکت‌های دارای مجوز PSTN به غیر از شرکت مخابرات ایران موافقت کرد.

نرخ جدید تعرفه های تلفن ثابت

(image)

دولت با افزایش تعرفه خدمات تلفن ثابت برای شرکت‌های دارای مجوز PSTN به غیر از شرکت مخابرات ایران موافقت کرد.
نرخ جدید تعرفه های تلفن ثابت

بک لینک

ممکن است بپسندید...