نیازمند تغییراتی در زیر ساخت‌ها و بهینه‌سازی سیستم‌های دانشگاهی هستیم

نیازمند تغییراتی در زیر ساخت‌ها و بهینه‌سازی سیستم‌های دانشگاهی هستیم

رئیس دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: با بهره گیری ازفرمایشات مقام معظم رهبری درسال جدید، برای تغییر جریان علمی کشور و تبدیل شدن به جامعه‌ای دانش بنیان، نیازمند تغییراتی بنیانی در زیر ساخت‌ها و بهینه‌سازی سیستم‌های دانشگاهی هستیم.

نیازمند تغییراتی در زیر ساخت‌ها و بهینه‌سازی سیستم‌های دانشگاهی هستیم

(image)

رئیس دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: با بهره گیری ازفرمایشات مقام معظم رهبری درسال جدید، برای تغییر جریان علمی کشور و تبدیل شدن به جامعه‌ای دانش بنیان، نیازمند تغییراتی بنیانی در زیر ساخت‌ها و بهینه‌سازی سیستم‌های دانشگاهی هستیم.
نیازمند تغییراتی در زیر ساخت‌ها و بهینه‌سازی سیستم‌های دانشگاهی هستیم

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...