کیهان در نخستین یادداشت سال چه نوشت؟

کیهان در نخستین یادداشت سال چه نوشت؟
«اظهارنظر رئیس‌جمهور محترم مانند آن است که تعویض سکه‌های طلا با سکه‌های مسی و برنزی را افتخار بدانیم و نمونه‌های دیگری از همین دست که در مقابل آن فقط باید تأسف‌ خورد و از جناب روحانی گلایه کرد که تا کی می‌خواهند شعور مردم را دست کم بگیرند؟!»

کیهان در نخستین یادداشت سال چه نوشت؟

«اظهارنظر رئیس‌جمهور محترم مانند آن است که تعویض سکه‌های طلا با سکه‌های مسی و برنزی را افتخار بدانیم و نمونه‌های دیگری از همین دست که در مقابل آن فقط باید تأسف‌ خورد و از جناب روحانی گلایه کرد که تا کی می‌خواهند شعور مردم را دست کم بگیرند؟!»
کیهان در نخستین یادداشت سال چه نوشت؟

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...