آبی‌اش کنید!

آبی‌اش کنید!
دوم آوریل،‌ همین 14 فرودین خودمان،‌ روز جهانی «آگاهی‌رسانی در مورد اوتیسم» است؛ تفاوتی که می‌گویند از هر 66 نفر نوزادی که به دنیا می‌آیند، یکی را درگیر می‌کند؛ البته فقط در اسم!

آبی‌اش کنید!

دوم آوریل،‌ همین 14 فرودین خودمان،‌ روز جهانی «آگاهی‌رسانی در مورد اوتیسم» است؛ تفاوتی که می‌گویند از هر 66 نفر نوزادی که به دنیا می‌آیند، یکی را درگیر می‌کند؛ البته فقط در اسم!
آبی‌اش کنید!

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...