آغاز به کار واگن ویژه بانوان در مسیر تهران-مشهد

آغاز به کار واگن ویژه بانوان در مسیر تهران-مشهد
نخستین واگن مخصوص بانوان از فردا، شانزدهم فروردین ماه در مسیر تهران مشهد و بالعکس کار خود را آغاز می کند.

آغاز به کار واگن ویژه بانوان در مسیر تهران-مشهد

نخستین واگن مخصوص بانوان از فردا، شانزدهم فروردین ماه در مسیر تهران مشهد و بالعکس کار خود را آغاز می کند.
آغاز به کار واگن ویژه بانوان در مسیر تهران-مشهد

بک لینک

ممکن است بپسندید...