ابقای شورای موازی با نام جدید چه مفهومی دارد؟ 

 ابقای شورای موازی با نام جدید چه مفهومی دارد؟ 

شب گذشته با دستور رییس جمهور «شورای فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» و با ریاست دکتر واعظی تغییر نام داد. امری که برخلاف اهداف دور جدید شورای عالی فضای مجازی است. 

 ابقای شورای موازی با نام جدید چه مفهومی دارد؟ 

(image)

شب گذشته با دستور رییس جمهور «شورای فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» و با ریاست دکتر واعظی تغییر نام داد. امری که برخلاف اهداف دور جدید شورای عالی فضای مجازی است. 
 ابقای شورای موازی با نام جدید چه مفهومی دارد؟ 

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...