افتتاح خط ویژه گردشی اتوبوس در خیابان مطهری و بهشتی

افتتاح خط ویژه گردشی اتوبوس در خیابان مطهری و بهشتی

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۷ گفت: خط ویژه گردشی اتوبوس در خیابان های شریعتی، بهشتی و مطهری با هدف ترغیب شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و تسهیل تردد آنها راه اندازی شد.

افتتاح خط ویژه گردشی اتوبوس در خیابان مطهری و بهشتی

(image)

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۷ گفت: خط ویژه گردشی اتوبوس در خیابان های شریعتی، بهشتی و مطهری با هدف ترغیب شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و تسهیل تردد آنها راه اندازی شد.
افتتاح خط ویژه گردشی اتوبوس در خیابان مطهری و بهشتی

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...