افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی غیرمنطقی است

افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی غیرمنطقی است

عزیزی: با توجه به پیش بینی تورم ۱۲ درصدی و همچنین افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان بهتر است نرخ کرایه تاکسی نیز ۱۲ درصد افزایش یابد.

افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی غیرمنطقی است

(image)

عزیزی: با توجه به پیش بینی تورم ۱۲ درصدی و همچنین افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان بهتر است نرخ کرایه تاکسی نیز ۱۲ درصد افزایش یابد.
افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی غیرمنطقی است

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...