افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو توجیه منطقی ندارد

افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو توجیه منطقی ندارد

عضو کمیسیون عمران شورای شهر با اشاره به مصوبه شورا در خصوص افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل در سال ۹۵ گفت: افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو هیچ توجیهی منطقی ندارد.

افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو توجیه منطقی ندارد

(image)

عضو کمیسیون عمران شورای شهر با اشاره به مصوبه شورا در خصوص افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل در سال ۹۵ گفت: افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو هیچ توجیهی منطقی ندارد.
افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو توجیه منطقی ندارد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...