افشای طرح چند مرحله‌ای سیا برای براندازی بشار اسد

افشای طرح چند مرحله‌ای سیا برای براندازی بشار اسد
مقام‌های فعلی و سابق آمریکا گفتند، سیا در سال 2012 جزئیات طرح مخفیانه عملیاتی برای عزل بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه را ارائه کرده که باراک اوباما از تایید آن امتناع ورزیده است.

افشای طرح چند مرحله‌ای سیا برای براندازی بشار اسد

مقام‌های فعلی و سابق آمریکا گفتند، سیا در سال 2012 جزئیات طرح مخفیانه عملیاتی برای عزل بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه را ارائه کرده که باراک اوباما از تایید آن امتناع ورزیده است.
افشای طرح چند مرحله‌ای سیا برای براندازی بشار اسد

بک لینک

ممکن است بپسندید...