امضای ۶ تفاهم‌نامه بین مصر و موریتانی

امضای ۶ تفاهم‌نامه بین مصر و موریتانی

رئیس جمهور مصر که میزبان رئیس جمهور موریتانی در قاهره است، ضمن دیدار با او و هیأت همراهش ۶ تفاهمنامه اقتصادی با همتای موریتانیایی خود امضا کرد.

امضای ۶ تفاهم‌نامه بین مصر و موریتانی

(image)

رئیس جمهور مصر که میزبان رئیس جمهور موریتانی در قاهره است، ضمن دیدار با او و هیأت همراهش ۶ تفاهمنامه اقتصادی با همتای موریتانیایی خود امضا کرد.
امضای ۶ تفاهم‌نامه بین مصر و موریتانی

بک لینک

ممکن است بپسندید...