تلاش برای رفع ممنوع‌الکاری استاد شجریان

تلاش برای رفع ممنوع‌الکاری استاد شجریان
مدیرکل دفتر موسیقی اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای برداشتن موانع فعالیت محمدرضا شجریان می‌کند تا آثار او به دست مخاطبانش برسد.

تلاش برای رفع ممنوع‌الکاری استاد شجریان

مدیرکل دفتر موسیقی اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای برداشتن موانع فعالیت محمدرضا شجریان می‌کند تا آثار او به دست مخاطبانش برسد.
تلاش برای رفع ممنوع‌الکاری استاد شجریان

بک لینک

ممکن است بپسندید...