تلگرام کانال‌های غیر اخلاقی‌اش را فیلتر کرد

تلگرام کانال‌های غیر اخلاقی‌اش را فیلتر کرد
مسوولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی فعالیت کانال‌های غیر اخلاقی را متوقف کرد.

تلگرام کانال‌های غیر اخلاقی‌اش را فیلتر کرد

مسوولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی فعالیت کانال‌های غیر اخلاقی را متوقف کرد.
تلگرام کانال‌های غیر اخلاقی‌اش را فیلتر کرد

بک لینک

ممکن است بپسندید...