حجت الاسلام صدیقی: زاویه گرفتن از رهبری خوش خدمتی به استکبار است

حجت الاسلام صدیقی: زاویه گرفتن از رهبری خوش خدمتی به استکبار است

امام جمعه موقت تهران گفت: متاسفانه برخی با زاویه گرفتن از ولایت در جهت خلاف منافع ملی اقدام می کنند و باید بدانند عقب نشینی در مقابل استکبار فقط یک قدم و دو قدم نیست، بلکه تسلیم کامل در برابر تمام خواسته های نامشروع آن هاست.

حجت الاسلام صدیقی: زاویه گرفتن از رهبری خوش خدمتی به استکبار است

(image)

امام جمعه موقت تهران گفت: متاسفانه برخی با زاویه گرفتن از ولایت در جهت خلاف منافع ملی اقدام می کنند و باید بدانند عقب نشینی در مقابل استکبار فقط یک قدم و دو قدم نیست، بلکه تسلیم کامل در برابر تمام خواسته های نامشروع آن هاست.
حجت الاسلام صدیقی: زاویه گرفتن از رهبری خوش خدمتی به استکبار است

بک لینک

ممکن است بپسندید...