رئیس‌جمهور به سمنان سفر می‌کند

رئیس‌جمهور به سمنان سفر می‌کند
حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در اولین سفر خود در سال جدید راهی زادگاهش استان سمنان می‌شود.

رئیس‌جمهور به سمنان سفر می‌کند

حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در اولین سفر خود در سال جدید راهی زادگاهش استان سمنان می‌شود.
رئیس‌جمهور به سمنان سفر می‌کند

ممکن است بپسندید...