سالی برای تحول در حمل و نقل ریلی و هوایی

سالی برای تحول در حمل و نقل ریلی و هوایی
وزیر راه‌وشهرسازی معتقد است با توجه به مقدمه‌چینی و برنامه‌ریزی‌های ابتدایی که در سال 1394 صورت گرفته، صنعت حمل‌ونقل ایران در سال جاری به طور خاص در دو حوزه هوایی و ریلی پیشرفت‌های قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

سالی برای تحول در حمل و نقل ریلی و هوایی

وزیر راه‌وشهرسازی معتقد است با توجه به مقدمه‌چینی و برنامه‌ریزی‌های ابتدایی که در سال 1394 صورت گرفته، صنعت حمل‌ونقل ایران در سال جاری به طور خاص در دو حوزه هوایی و ریلی پیشرفت‌های قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.
سالی برای تحول در حمل و نقل ریلی و هوایی

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...