سال به سال، تلویزیون ، دریغ از پارسال

سال به سال، تلویزیون ، دریغ از پارسال
نویسنده سریال نوروزی «زعفرانی» درباره‌ی بازخورد مجموعه‌های نوروزی «زعفرانی»، «بیمار استاندارد» و «قرعه»، اظهار کرد: نه در سریال ما و نه در دو سریال دیگر هیچکدام نمی‌توانیم بگوییم کار بزرگی کرده‌ایم. ما نتوانستیم آن‌طور که باید و شاید مخاطب را راضی نگه داریم و مخاطب یک خاطره به یادماندنی در ذهنش از مجموعه‌های نوروزی داشته باشد.

سال به سال، تلویزیون ، دریغ از پارسال

نویسنده سریال نوروزی «زعفرانی» درباره‌ی بازخورد مجموعه‌های نوروزی «زعفرانی»، «بیمار استاندارد» و «قرعه»، اظهار کرد: نه در سریال ما و نه در دو سریال دیگر هیچکدام نمی‌توانیم بگوییم کار بزرگی کرده‌ایم. ما نتوانستیم آن‌طور که باید و شاید مخاطب را راضی نگه داریم و مخاطب یک خاطره به یادماندنی در ذهنش از مجموعه‌های نوروزی داشته باشد.
سال به سال، تلویزیون ، دریغ از پارسال

بک لینک

ممکن است بپسندید...