سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها باید به دقت در مراکز آموزش عالی اجرا شود

سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها باید به دقت در مراکز آموزش عالی اجرا شود

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها باید به دقت در مراکز آموزش عالی اجرا شود.

سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها باید به دقت در مراکز آموزش عالی اجرا شود

(image)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها باید به دقت در مراکز آموزش عالی اجرا شود.
سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها باید به دقت در مراکز آموزش عالی اجرا شود

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...