سیاری: قدرت دفاعی کشور برای دفاع است نه تجاوزگری

سیاری: قدرت دفاعی کشور برای دفاع است نه تجاوزگری
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که افزایش قدرت دفاعی کشور طبق فرموده رهبری برای دفاع است نه برای تجاوزگری.

سیاری: قدرت دفاعی کشور برای دفاع است نه تجاوزگری

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که افزایش قدرت دفاعی کشور طبق فرموده رهبری برای دفاع است نه برای تجاوزگری.
سیاری: قدرت دفاعی کشور برای دفاع است نه تجاوزگری

بک لینک

ممکن است بپسندید...