عکس‌های منتخب هفته؛ شیر، شتر و داعش!

عکس‌های منتخب هفته؛ شیر، شتر و داعش!
هرچقدر هم که بار تصاویری با موضوع جنگ و آوارگی در یک مجموعه از عکس‌های منتخب هفته کم شود، باز هم نمی‌توان سوژه‌های حوادثی را از نظر دور داشت.

عکس‌های منتخب هفته؛ شیر، شتر و داعش!

هرچقدر هم که بار تصاویری با موضوع جنگ و آوارگی در یک مجموعه از عکس‌های منتخب هفته کم شود، باز هم نمی‌توان سوژه‌های حوادثی را از نظر دور داشت.
عکس‌های منتخب هفته؛ شیر، شتر و داعش!

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...